Halikon VPK

Halikon Vapaaehtoinen Palokunta ry. (Halikon VPK) on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Halikon VPK on perustettu vuonna 1935 silloisessa Halikon kunnassa, myöhemmin palokuntaan on liitetty entisen Angelniemen kunnan vapaapalokunta.

Nykyään Halikon VPK toimii osana alueellista pelastustoimea Salon kaupungissa, paloasemien ollessa Märynummen ja Kokkilan taajamissa.

Ennen alueellisen pelastustoimen perustamista Halikon kunta on huolehtinut itsenäisesti pelastustoiminnasta, palokunnassa on aiemmin Märynummen paloasemalla työskennellyt palopäällikkö, palotarkastaja, palomies-kalustonhoitaja ja palomies-laitosmies. Salon alueen kunnat alkoivat tehdä palotoimen yhteistyötä jo ennen alueellista pelastustoimea, mutta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen perustamisen jälkeen on päätoiminen henkilöstö vähitellen siirtynyt muille asemille. Nykyään Märynummen paloasemalla ei työskentele alueellisen pelastustoimen viranhaltijoita, vaan käytännössä kaikki paloasemalla tapahtuva toiminta on sopimuspalokunnan toimintaa.

Palokuntamme toimintaan kuuluu sammutus- ja pelastustoiminnan lisäksi ensivastetoiminta Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen sopimuksen mukaisesti. Palokunnallamme on lisäksi aktiiviset nuoriso-, nais- ja veteraaniosastot.

Oman kylän turva

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kyläläisten valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ja tuoda esiin kylän oman sopimuspalokunnan tärkeys ennaltaehkäisevänä turvallisuuden kehittäjänä ja onnettomuustilanteisiin vastaavana organisaationa.

Hankkeen aikana luodaan malli kylän turvallisuussuunnitelmasta ja toteutetaan turvallisuuskoulutusta kyläläisille, lisäksi palokunta pyrkii erilaisin keinoin tuomaan julki omaa tehtäväänsä turvallisuusorganisaationa ja rekrytoida toimintaan aktiivisia palokuntalaisia.

Kannatusjäsenmaksu

Maksamalla kannatusjäsenmaksun, voit tukea palokuntamme toimintaa. Kannatusjäsenmaksut käytetään palokunnan nuorisotoimintaan ja muuhun palokunnan toimintaa kehittävään ja ylläpitävään toimintaan.

Lisätietoja ja pankkisiirtolomake (PDF)

Yhteystiedot

Halikon Vapaaehtoinen Palokunta ry.
Hirvitie 4 25250 Märynummi
halikonvpk(a)vs-alpe.fi

Palokunnan päällikkö
Kai Laiho
040 544 1139

Hälytysosaston johtaja
Janne Kuisma
050 577 1168

Koulutuspäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215

Nuoriso-osaston johtaja
Niko Lehtonen
040 416 7099

Naisosaston johtaja
Sari Akkanen
040 525 0754

Veteraaniosaston johtaja
Lasse Neulasalmi
044 099 2338

Yhdistyksen puheenjohtaja
Tero Kannisto
040 768 4502

Ensivastevastaava
Toni Lehtonen
044 739 3308